Fotografi av Stian Green – printet på baryttpapir i strl 40×26,5 cm