Om veldedigheten

 

Alle pengene går til Sosialsenteret i Mwanza

I fjor samlet vi inn

 

47 050 kr

I år samler vi inn

 

???????

Mwanza er den nest største byen i Tanzania, som er et land i Afrika. I tillegg til å være en av de største byene i landet, er Mwanza også et av de fattigste områdene i hele landet. Hele 47 prosent av innbyggerne lever i ekstrem fattigdom, noe som betyr at de har mindre enn en dollar å leve på hver dag.

Til tross for at Tanzania er et av verdens fattigste land har de hatt god økonomisk utvikling de siste årene, men dette har dessverre ikke kommet den fattige delen av befolkningen til gode. Det er også mye korrupsjon i landet, både i politikken og i rettsvesenet. De sosiale forholdene går hardt utover landets befolkning, og i tillegg herjer sykdommer og lidelser som aids, malaria, diaré, anemi og underernæring. Dette har ført til at tre millioner barn i Tanzania er foreldreløse, og 42 prosent av landets befolkning er under 15 år gamle.

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer har flere programmer i Mwanza for å hjelpe barn i nød, disse inkludere blant annet barnebyen, familiestøtteprogrammet, sosialsenteret, skoler og andre fasiliteter. SOS-barnebyer har arbeidet i Mwanza siden 1991, familiestøtteprogrammet ble startet i 2010 og barnebyen ble åpnet i 2016. I barnebyen bor det for øyeblikket 87 barn, 90 barn får alternativ omsorg (for eksempel i foster-hjem) og ytterligere 1200 barn nyter godene som familiestøtteprogrammet medbringer. Alt i alt bidrar SOS-barnebyer sin virksomhet i Mwanza til at omtrent 1400 barn får muligheten til en trygg oppvekst, enten hos sin biologiske familie eller i en av SOS-familiene. Lokalbefolkningen nyer også godt av SOS sine bidrag til lokale skoler og sosialsenteret som pengene samlet inn under årets aksjon går til.

Kvinner og utdanning

Tanzania er det mye fattigdom, ungdom uten støtte fra familiene sine og unge mennesker som har blitt utstøtt fra samfunnet, hvorav mange av de som har blitt utstøtt er unge kvinner ned i 12/13 års alder. Inntil nylig har gravide kvinner i Tanzania blitt nektet å fortsette sin skolegang, og heller ikke etter at barnet har blitt født har kvinnene fått lov til å gjenoppta studiene sine. Overgrep og manglende prevensjonsmidler er dessverre et stort problem i Tanzania, og samleie før ekteskap er også veldig tabubelagt.

Dette, og manglende ressurser, resulterer i at mange familier kutter kontakten med døt-rene sine etter at de har blitt gravide, og jentene sitter igjen uten støtte fra familien, ingen mulighet til utdannelse og en baby på vei. Sjansen for at moren og barnet sulter i hjel er reell, og mange av de unge kvinne blir nødt til å ty til prostitusjon. Sosialsenteret ble derfor hovedsakelig grunnlagt for å sikre disse jentene en yrkesfaglig utdanning, men det er også mange unge menn og kvinner i andre situasjoner som benytter seg av tilbudet. På senteret tilbys det opplæring i blant annet pottemaking, lærskoma-king og entreprenørskap. Senteret sørger for at ungdom kan få en kort yrkesfaglig utdanning, som legger til rette for at de kan begynne å tjene penger raskest mulig. Utdanningen ungdommene får på senteret har vist seg å være svært effektiv, og av de tjue ungdommene som ble kurset i lærskomaking, ble sytten av dem permanent ansatt i Kilimanjaro International Leather Company.

Pengene som samles inn under årets aksjon går til Sosialsenteret i Mwanza, og ditt bidrag sørger for at unge mennesker i Mwanza har muligheten til å forsørge for seg selv (og for barna sine) til tross for at resten av samfunnet har vendt dem ryggen.

 

 

Vipps til 545586 for å bidra!